حوله های در دستان شما از آنچه فکر میکنید کثیف تر است

۱۳۹۸-۱۲-۱۶ ۰۱:۴۳:۵۱ +۰۳:۳۰اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۷|وبلاگ|

حوله های در دستان شما از آنچه فکر میکنید کثیف تر است ... حوله های کثیف میتوانند انواع گوناگونی از میکروب ها را با خود حمل کنند میکروبهایی که میتوانند عامل شیوع بیماری های عفونی باشند و شما نمیتوانید حوله خود بطور کامل و 100% از گزند میکروب ها دور نگهدارید اما متخصصین میگویند